www.sagstuen.no
BackeGruppen

BackeGruppenEntreprenørkonsern lokalisert i Østlandsområdet og på Sør-Vestlandet. Bygger næringsbygg og boliger for privat og offentlig sektor, samt utvikler eiendommer i egen regi.