www.sagstuen.no
NCC

NCCLandsdekkende entreprenørselskap som bygger kontorer, næringsbygg, boliger, infrastruktur og anlegg. Datterselskap av det svenske entreprenørkonsernet NCC AB.