www.sagstuen.no
Skanska

SKANSKAInternasjonalt entreprenørkonsern som driver med bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i både offentlig og privat sektor. Norge er et av ni markeder hvor Skanska driver sin virksomhet.