www.sagstuen.no
Multibygg

multibyggEntreprenør som primært retter virksomheten mot rehabiliteringsmarkedet i Oslo og omkringliggende kommuner med hovedvekt på markedet for offentlige og private boligbygg, næringsbygg og institusjonsbygg.