www.sagstuen.no
Øie

oieEntreprenør som har prosjekter hovedsaklig i Oslo og Akershus området. Utfører blant annet nybygg innenfor næring og boliger, rehabilitering av alle typer bygg samt utvikling av tomteområder for næring og bolig.