www.sagstuen.no
Referansekunder
Veidekke

veidekke-logoSkandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med hovedkontor i Oslo. Bygger boliger, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg, samt byggfornyelse og anleggsprosjekter innenfor vei, jernbane og industri.

 
BackeGruppen

BackeGruppenEntreprenørkonsern lokalisert i Østlandsområdet og på Sør-Vestlandet. Bygger næringsbygg og boliger for privat og offentlig sektor, samt utvikler eiendommer i egen regi.


 
AF-Gruppen

AF_gruppen2Oppfører alle typer bygg for private og offentlige byggherrer i tillegg til rehabiliteringsarbeid i bolig- og yrkesbygg. Hovedsaklig basert i Oslo og det sentrale Østlandsområdet samt i Gøteborg og Syd-Sverige.

 
NCC

NCCLandsdekkende entreprenørselskap som bygger kontorer, næringsbygg, boliger, infrastruktur og anlegg. Datterselskap av det svenske entreprenørkonsernet NCC AB.


 
Skanska

SKANSKAInternasjonalt entreprenørkonsern som driver med bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i både offentlig og privat sektor. Norge er et av ni markeder hvor Skanska driver sin virksomhet.

 
HENT

HENTLandsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. Hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Oslo, Hamar og Ålesund.


 
OKK

OKKOKK Entreprenører ble stiftet av Ole. K. Karlsen i 1945. Selskapet inngår nå i Oxer Gruppen som er eid av hans datter. Virksomheten baserer seg i Oslo-området, samt Akershus, Nedre Buskerud og Nordre Vestfold.

 
Syljuåsen

syljuasenEntreprenørbedrift bestående av to selskaper, Syljuåsen Oppland AS og Syljuåsen Hedmark AS. Tar på seg alt av byggeoppdrag i Mjøsregionen.


 
Betonmast

betonmastEntreprenør innenfor nybygging og rehabilitering av bolig-, nærings- og offentlige bygg. Virksomheten foregår hovedsaklig i Stor-Oslo området. Er i tillegg etablert med datterselskaper i Bergen, Østfold, Romerike og Arendal.

 
Toten Bygg og Anlegg

tba2Entreprenør som utfører alt av byggeoppdrag. Bedriften tar på seg oppdrag i Gjøvik, Land, Toten og Hadeland. Kjøpt opp av Betonmast i 2010.


 
Oppland Entreprenører

oeEntreprenør som tar på seg  tar på seg bygge- og anleggsoppdrag av alle størrelser i Oppland. Lokalisert på Bybrua, rett utenfor Gjøvik.


 
Primax

primaxLeverer prosjekt- og rådgivningstjenester for alle typer boligselskaper, næringsbygninger og offentlige institusjoner med fokus på betongrehabilitering.


 
Tronrud Gruppen

tronrudGruppen består i dag av 5 selskaper innen bygg- og anleggsbransjen. Hovedsaklig basert på Indre Østlandet med små og store prosjekter for både private og offentlige kunder.

 
Øie

oieEntreprenør som har prosjekter hovedsaklig i Oslo og Akershus området. Utfører blant annet nybygg innenfor næring og boliger, rehabilitering av alle typer bygg samt utvikling av tomteområder for næring og bolig.

 
Multibygg

multibyggEntreprenør som primært retter virksomheten mot rehabiliteringsmarkedet i Oslo og omkringliggende kommuner med hovedvekt på markedet for offentlige og private boligbygg, næringsbygg og institusjonsbygg.

 
Selvaagbygg

selvaagSelvaagbygg er entreprenørselskapet i Selvaag Gruppen. Selskapet har bygget over 50.000 boliger i Oslo siden det første huset stod ferdig i 1948.


 
Ø.M. Fjeld

omfjeldEntreprenær med Hedmark og Akershus som det sentrale markedsområdet. Lokalisert på Hamar, Kongsvinger og Jessheim.