www.sagstuen.no
FG-godkjenning av våre dører
Skrevet av Simen Sagstuen
torsdag 17. juni 2010

nyheter_sagstuen Vi har nå oppnådd FG-godkjenning for flere av våre dørmodeller. Dette gjelder dørserien Wicstyle og følgende av systemene: Wicstyle 65N, Wicstyle 65S, Wicstyle 65, Wicstyle 77, Wicstyle 88.

FG står for Forsikrinsselskapenes Godkjennelsesnevnd og ble opprettet i 1977 av forsikringsselskap i Norge, med hensikt å utvikle regler og godkjenning av sikkerhetsanordninger og foretak for å redusere risikoen for brann, innbrudd og skade.


Dørserien Wicstyle er testet i henhold til NS-ENV 1627 for innbruddshemming i ulike motstandsklasser, dette for å kunne oppfylle markedets ønskede sikkerhetskrav.

Innkjøp og bruk av FG-godkjente sikkerhetsdører har også betydning i forhold til forsikringsbetingelsene. Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever også forsikringsselskaper at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Les mer om FG HER.